Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Analysis of Switching Conditions of IGBTs in Modified Sine Wave qZSIs Operated with Different Shoot-Through Control Methods

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Analysis of Switching Conditions of IGBTs in Modified Sine Wave qZSIs Operated with Different Shoot-Through Control Methods
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Dmitri Vinnikov
Indrek Roasto
Jānis Zaķis
Silver Ott
Tanel Jalakas
Atslēgas vārdi DC/DC converter, qZS inverter, power losses, operation modes
Anotācija This paper discusses two novel shoot-through control methods specially developed for the modified sine wave qZSI –the pulse width and phase shift modulation. The operating conditions of IGBTs are experimentally examined in both control methods and the resulting advantages of each method are explained.
DOI: 10.5755/j01.eee.111.5.354
Hipersaite: http://www.eejournal.ktu.lt/index.php/elt/article/view/354 
Atsauce Vinnikov, D., Roasto, I., Zaķis, J., Ott, S., Jalakas, T. Analysis of Switching Conditions of IGBTs in Modified Sine Wave qZSIs Operated with Different Shoot-Through Control Methods. Electronics and Electrical Engineering, 2011, Vol.111, No.5, 45.-50.lpp. ISSN 1392-1215. e-ISSN 2029-5731. Pieejams: doi:10.5755/j01.eee.111.5.354
Papildinformācija Citējamību skaits:
  • Scopus  0
ID 11208