Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: RTU doktorantūra 2005/2006

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā RTU doktorantūra 2005/2006
Nosaukums angļu valodā Doktoral RTU 2005/2006
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Leonīds Ribickis
Bruno Grasmanis
Jānis Valeinis
Alīna Galkina
Atslēgas vārdi Doctoral studies, promotion work
Anotācija Grāmatā apkopoti doktorantūras studiju statistiskie dati, ietverti nolikumi un noteikumi par doktorantūras organizāciju un promocijas kārtību un RTU ikgadējās starptautiskās zinātniskās konferences nolikums . Izdevums paredzēts visiem doktorantiem, promocijas darbu zinātniskajiem vadītājiem un citiem interesentiem.
Anotācija angļu valodā In this book are presented diferential statistical data about doctoral studies are presented as also regulations about organization of the studies and promotion order also Provision of the annual International scientific conference is presented. The issue is intendend Provision to all doctoral studentsas also supervisorsof promotion work as also to other interesents.
Atsauce Ribickis, L., Grasmanis, B., Valeinis, J., Galkina, A. RTU doktorantūra 2005/2006. Rīga: RTU Izdevniecība, 2006. 111 lpp. ISBN 9984-32-083-9.
ID 11293