Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Bezpilota lidojošo aparātu izmantošanas iespējas Latvijas jūras spēkos

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Bezpilota lidojošo aparātu izmantošanas iespējas Latvijas jūras spēkos
Nosaukums angļu valodā Unmanned Aerial Vehicles (UAVs): Perspectives of Deployment in the Latvian Naval Forces
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Ilmars Lešinskis
Atslēgas vārdi UAV, navy, maritime operations
Anotācija Mūsdienu bezpilota lidojošie aparāti tiek plaši izmantoti militārajām vajadzībām. Aviācijas izmantošana jūrā ir viens no svarīgākiem noteikumiem, lai jūras operācijas būtu efektīvas. Aviācijai ir vairākas priekšrocības, salīdzinot ar kuģiem. Svarīgākās ir liels ātrums un labākas novērošanas iespējas. Latvijas Jūras spēkiem (JS) pildot uzdevumus, kurus nosaka Valsts likumi, ir nepieciešamas spējas, kuras var dot tikai aviācija. Lielo izmaksu un citu apstākļu dēļ izmantot pilotējamos lidaparātus Latvijas JS vienības nav spējīgas, bet bezpilota lidojošo aparātu izmantošana var būtiski uzlabot Latvijas JS spējas jūras novērošanā un kontrolē. Bezpilota lidojošo aparātu pacelšanās un nolaišanās prasības, kā arī procedūras, kas saistītas ar īpašiem apstākļiem, ko izvirza bāzēšanās uz kuģa, prasa ieviest jaunas īpašības lidaparāta konstrukcijā. Raksta mērķis ir izpētīt jūras aviācijas attīstību un meklēt paralēles ar bezpilota aviācijas attīstību, ka arī meklēt paņēmienus bezpilota aparātu izmantošanai Latvijas JS un ar to saistītos ierobežojumus un iespējamos risinājumus.
Anotācija angļu valodā Unmanned Aerial Vehicles ( UAV) as the innovative concept and aircraft is progressing extremely fast within last years. The main aspect of this paper is to analyze potential capabilities of UAV in sake of security of the Republic of Latvia. Current research focuses on provisional necessities to deploy this kind of modern utility for execution of assigned tasks and missions of Latvian Navy, as well as possible operational solutions to be implemented for this. First Part of the paper is being dedicated for scrutinizing the history of Naval, Marine aviation, followed by the analogies and comparisons of expected developments in matters of UAV to be operationally deployed at sea and sea-adjacent areas. III and IV Parts of the paper analyze the conventional tasks and missions of Latvian Navy as well as means, tools and forces needed to complete them. The common analysis indicates huge potential of UAVs to be used for “Sea Control” and surveillance in areas of responsibilities at sea, as it has been described in Chapter V. Nevertheless, besides the impressive operational advantages of UAVs to be compared with surface ships, there are very specific features and requirements of this type of aircraft in naval operations, which are covered in Chapter VI. Last Chapter stipulates about capabilities of UAVs to be landed and recovered on deck of a ship; this capability will be ‘’a hot issue’’ especially for small sized ships. Research showing that : The historical review of developments of naval aviation to be compared with current evolving of UAVs, indicates a lot of common in these matters, especially within the context of naval operations; The operational advantages of Unmanned Aerial Vehicles will be the major driving force of their steady development and massive naval deployment in future; When Latvian Naval Forces execute tasks and missions assigned by Law, they should use aircraft, organic and non-organic wing for Sea Control and surveillance within waters under Latvian jurisdiction; UAVs could be as the ‘’ship-borne’’ as ‘’shore-borne’’ for these missions. Due to common instability of ship’s deck at sea and complicated actions to be taken in order to even keel for the launch of UAV apparatus, Latvian Naval Forces should prefer the option of ‘’shore-borne’’ UAVs deployment, where aircraft landing and recovery will not be associated with ship’s deck either.
Atsauce Lešinskis, I. Bezpilota lidojošo aparātu izmantošanas iespējas Latvijas jūras spēkos. No: Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress: sekcija "Tehniskās zinātnes”: tēžu krājums, Latvija, Rīga, 24.-27. oktobris, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 212.-212.lpp. ISBN 9789934102271.
Pilnais teksts
ID 11307