Elektroenerģijas taupīga izmantošana pilsētas elektrotransportā ar vilces apakšstaciju divvirzienu energoelektroniskiem pārveidotājiem
Enerģija un Pasaule 2007
Ivars Raņķis, Leonīds Ribickis, Aigars Vītols

-Raņķis, I., Ribickis, L., Vītols, A. Elektroenerģijas taupīga izmantošana pilsētas elektrotransportā ar vilces apakšstaciju divvirzienu energoelektroniskiem pārveidotājiem. Enerģija un Pasaule, 2007, No. 5, 90.-92.lpp. ISSN 1407-5911.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196