Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Kuģu darbības optimizācija ar "Virtual Arrival" projekta palīdzību

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Kuģu darbības optimizācija ar "Virtual Arrival" projekta palīdzību
Nosaukums angļu valodā Shipping Policy Optimization with Means of "Virtual Arrival" Project
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Pētniecības platforma Neviena
Autori Jekaterina Mjačkova
Austra Mangusa
Natālija Griženkova
Ilmars Lešinskis
Atslēgas vārdi shipping, ports, Virtual Arrival
Anotācija Ikgadējais kravu pārvadājumu ar jūras transportu pieaugums sekmē kuģu izmešu palielināšanos. Tapēc arī starptautisko konvenciju prasības, kas attiecas uz gaisa piesārņojumu, kļūst arvien stingrākas. Lielākās pasaules ostas darbojas pēc kuģu apkalpošanas principa - kas pirmais iebrauc, tas pirmais tiek apkalpots (First-Come, First-Serve). Tas stimulē kapteini kuģot ar maksimālo ātrumu, tādējādi palielinot degvielas patēriņu. Ātrums ir vislielākais parametrs, kas ietekmē gaisa piesārņojumu no kuģiem, divreiz palielinot kuģa ātrumu un četras reizes izmešu skaitu. Turklāt standarta pārvadāšanas noteikumos ir sekojoša prasība attiecībā uz nofraktēto kuģi – „maksimāla nosūtīšana"(utmost dispatch) uz galamērķa ostu, pat, ja ir zināms, ka kuģis stāvēs uz enkura vairākas dienas pirms pieņemšanas pie piestātnes. Rezultātā tiek piesārņots gaiss, ir papildus izmaksas gan kuģu īpašniekam, gan fraktētājam. Degvielas izmaksas var sastādīt līdz 60-80% no kopējām kuģa ekspluatācijas izmaksām, atkarībā no kuģa tipa un citiem parametriem [skat.1.att.]. Izmaiņas degvielas cenās ietekmē relatīvo izmaksu struktūru. Ja degvielas cena pieaug, pieaug arī kopējās reisa izmaksas. Tāpēc jūrniecības nozares dalībnieki strādā pie tāda kuģu darba optimizācijas projekta, kas ļautu darboties jūras transporta nozarei kopumā, videi nekaitīgā un ekonomiskā veidā. Starptautiskas Jūras organizācijas Vides aizsardzības komitejas sadarbības rezultātā ar Intertanko ieviesa "Virtual arrival " projektu, kura galvenais mērķis ir samazināt faktisko CO2 emisiju, efektīvi izmantojot degvielas patēriņu.
Anotācija angļu valodā The berthing policies at many major ports, which admit vessels on a first-come, first-served (FCFS) basis, represent an additional incentive for the master to sail at full speed, thus increasing fuel consumption, even if it is almost certain that the vessel will have to dwell at anchor for several days before being admitted to a berth. Large maritime actors consider alternative contractual mechanisms, such as "Virtual arrival" project, that would allow the maritime transport industry as a whole to operate in a more environmentally responsible and economical manner. Virtual arrival project is about identifying delays at discharging ports, then managing the vessel’s arrival time at that port through well managed passage speed, resulting in reduced emissions but not reducing capacity. This paper investigates the general principles of "Virtual Arrival" and its practical application.
Hipersaite: http://www.latja.lv/uploaded_files/File/13Conf_full_vaks.pdf 
Atsauce Mjačkova, J., Mangusa, A., Griženkova, N., Lešinskis, I. Kuģu darbības optimizācija ar "Virtual Arrival" projekta palīdzību. No: Ūdens transports un infrastruktūra 2011: 13. starptautiskā konference = Maritime Transport and Infrastructure 2011: 13th International Conference, Latvija, Riga, 28.-29. aprīlis, 2011. Rīga: Latvijas Jūras akadēmija, 2011, 76.-79.lpp. ISSN 1691-3817.
ID 11373