Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: BSR InnoShip - Baltic Sea Cooperation for Reducing Ship and Port Emissions through Knowledge&Innovation-Based Competitiveness

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas iekļauts ERIH datu bāzēs INT1 vai INT2 kategorijas žurnālos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā BSR InnoShip - Baltic Sea Cooperation for Reducing Ship and Port Emissions through Knowledge&Innovation-Based Competitiveness
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.1. Būvniecības un transporta inženierzinātnes
Autori Ineta Rozenštrauha
Inese Pastare
Valdis Priednieks
Jūris Cimanskis
Inga Škapare
Edgars Dambergs
Ilmars Lešinskis
Maija Balode
Agnese Linkeviča
Mārīte Baķe
Atslēgas vārdi Baltic Sea, HELCOM, emission
Anotācija In this framework, the Baltic Sea countries are to prepare national implementation plans to bring into effect the IMO limitations for emissions. EU Marine Strategy Framework Directive, the EU Strategy and Action Plan for the Baltic Sea Region (BSR) and HELCOM encourage transnational cooperation between national and regional governance for coordinating various initiatives and making the Baltic Sea a model region for clean shipping in Europe.
Hipersaite: http://www.latja.lv/uploaded_files/File/13Conf_full_vaks.pdf 
Atsauce Rozenštrauha, I., Pastare, I., Priednieks, V., Cimanskis, J., škapare, I., Dambergs, E., Lešinskis, I., Balode, M., Linkeviča, A., Baķe, M. BSR InnoShip - Baltic Sea Cooperation for Reducing Ship and Port Emissions through Knowledge&Innovation-Based Competitiveness. Maritime Transport and Infrastructure, 2011, No.13, 92.-95.lpp. ISSN 1691-3817.
ID 11375