Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Jūras spēku kuģu bāzēšanas un drošības problēmas

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Jūras spēku kuģu bāzēšanas un drošības problēmas
Nosaukums angļu valodā Latvian Naval Bases and Security
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.4. Socioloģija un sociālais darbs
Pētniecības platforma Neviena
Autori Ilmars Lešinskis
Aleksandrs Pavlovičs
Atslēgas vārdi Navy, Latvian Naval Forces, Naval base
Anotācija Nacionālo bruľoto spēku veidošana ir tieši saistīta ar infrastruktūras izveidošanu. Rakstā ir veikta salīdzinoša analīze par divu Latvijas ostu piemērotību karaflotes bāzēšanai. Analīze balstās uz apkopoto informāciju par iespējamiem draudiem un ostu atbilstību noteiktām prasībām. Pētījuma rezultātā secināts par nepieciešamību Latvijā uzturēt divas bāzēšanas vietas karaflotes kuģiem. Kā raksta blakusmērķis papildu ir izpētīts juridiskais aspekts saistībā ar Latvijas Jūras spēku militāro vienību dislokāciju un parādītas nepieciešamās izmaiľas.
Anotācija angļu valodā One of the principal tasks of naval strategy in peacetime is to build of naval bases. The issue of building a naval base is also topical to the naval forces of Latvia. The research paper used the comparative analysis of two Latvian ports. The analysis is based on information concerning threats and requirements for naval bases. The result of the studies is concluding that the Latvian Naval Forces need to maintain two bases. Additional, in the article had examining the Latvian Naval Forces the legal aspect of and that shows that the necessary changes are needed.
Hipersaite: http://www.naa.mil.lv/NAA/Publikacijas/~/media/NAA/Publikacijas/Militara_Zinatne_4.ashx 
Atsauce Lešinskis, I., Pavlovičs, A. Jūras spēku kuģu bāzēšanas un drošības problēmas. Militārā zinātne, 2011, No. 4, 68.-82.lpp. ISSN 1691-9300.
ID 11437