Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: PbS Nanodots for Electron Radiation Thin-Film Sensor

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā PbS Nanodots for Electron Radiation Thin-Film Sensor
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.3. Fizika un astronomija
Autori Jurijs Dehtjars
Marina Romanova
Karīna Stalidzāne
Aleksejs Kataševs
Renata Reisfeld
Tsiala Saraidarov
Atslēgas vārdi dosimetry, nanodots, thin films, ionizing radiation, PbS
Anotācija The research studies influence of electron radiation on photoemission current of zirconia (ZrO2) thin-films with embedded lead sulphide (PbS) nanodots. PbS nanodots are supposed to be radiation sensitive substance of the films. Linear dependence of amplitude of certain peaks in the derivatives of photoemission current on the dose of electron radiation was observed. Electron scattering distance in the films was measured in order to estimate spatial resolution of the films, i.e., the smallest surface area from which a plausible signal can be detected. It was observed that increase in concentration of PbS nanodots results in stronger scattering of electrons by the surface of the films. This is undesirable because spatial resolution of the thin-film sensor decreases.
Atsauce Dehtjars, J., Romanova, M., Stalidzāne, K., Kataševs, A., Reisfeld, R., Saraidarov, T. PbS Nanodots for Electron Radiation Thin-Film Sensor. No: Biomedical Engineering 2011: Proceedings of the International Conference, Lietuva, Kaunas, 27.-28. oktobris, 2011. Kaunas: Kaunas University of Technology, 2011, 111.-114.lpp.
ID 11448