Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Analysis of State-of-the-Art Converter Topologies for Interfacing of Hydrogen Buffer with Renewable Energy Systems

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Analysis of State-of-the-Art Converter Topologies for Interfacing of Hydrogen Buffer with Renewable Energy Systems
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Anna Andrijanovitsh
Ingars Steiks
Jānis Zaķis
Dmitri Vinnikov
Atslēgas vārdi Renewable energy, hydrogen, electrolyzer, fuel cell, DC/DC converter
Anotācija This paper compares state-of-the-art DC/DC converter topologies for electrolyzer and fuel cell applications in renewable energy systems (RES). The main components of the hydrogen-based energy storage system should be connected to the DC-bus of a RES via separate interface converters: the electrolyzer is interfaced by the step-down DC/DC converter, while the fuel cell is connected through the step-up DC/DC converter. Because of the high input and output voltage differences the topologies with a high-frequency voltage matching transformer are analyzed. The inverter and rectifier sides of the discussed DC/DC converters presented in schemes are analyzed in detail.
DOI: 10.2478/v10144-011-0015-9
Atsauce Andrijanovitsh, A., Steiks, I., Zaķis, J., Vinnikov, D. Analysis of State-of-the-Art Converter Topologies for Interfacing of Hydrogen Buffer with Renewable Energy Systems. Enerģētika un elektrotehnika. Nr.29, 2011, 87.-94.lpp. ISSN 1407-7345. Pieejams: doi:10.2478/v10144-011-0015-9
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 11525