Sadarbība Latvijas zemes dzīļu resursu izpētei un to izmantošanas tehnoloģiju izstrādei – Valsts pētījumu programma „Zemes dzīles”
2011
Valdis Seglins, Uldis-Jānis Sedmalis

Rakstā ir aplūkota valsts pētījumu programmas projekta „Zemes dzīles“ mērķi un organizatoriskā struktūra, kas atspoguļo projekta mērķtiecīgu virzību un sadarbību Latvijas zemes dzīļu izpētei un to izmantošanas tehnoloģiju izstrādei. Apskatīti programmā ietverto dažādās zinātniskās institūcijās izveidoto pētnieku grupu zinātniskās pētniecības virzieni. Izcelta pētniecisko grupu sadarbība un tās attīstības iespējas jaunu tehnoloģiju un inovatīvu produktu izstrādē. Tāpat ir apskatīti arī citi prognozētie pētījumu zinātniskie rezultāti zemes dzīļu resursu un dabisko izejvielu izpētē.


Atslēgas vārdi
mineral resources, raw materials, technologies, innovative materials

Seglins, V., Sedmalis, U. Sadarbība Latvijas zemes dzīļu resursu izpētei un to izmantošanas tehnoloģiju izstrādei – Valsts pētījumu programma „Zemes dzīles”. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.24, 2011, 9.-13.lpp. ISSN 1407-7353.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196