Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Sadarbība Latvijas zemes dzīļu resursu izpētei un to izmantošanas tehnoloģiju izstrādei – Valsts pētījumu programma „Zemes dzīles”

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Sadarbība Latvijas zemes dzīļu resursu izpētei un to izmantošanas tehnoloģiju izstrādei – Valsts pētījumu programma „Zemes dzīles”
Nosaukums angļu valodā Collaboration in Studies of Mineral Resources of Latvia and Their Processing Technologies Development - State Research Programme Subsoil
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Valdis Seglins
Uldis-Jānis Sedmalis
Atslēgas vārdi mineral resources, raw materials, technologies, innovative materials
Anotācija Rakstā ir aplūkota valsts pētījumu programmas projekta „Zemes dzīles“ mērķi un organizatoriskā struktūra, kas atspoguļo projekta mērķtiecīgu virzību un sadarbību Latvijas zemes dzīļu izpētei un to izmantošanas tehnoloģiju izstrādei. Apskatīti programmā ietverto dažādās zinātniskās institūcijās izveidoto pētnieku grupu zinātniskās pētniecības virzieni. Izcelta pētniecisko grupu sadarbība un tās attīstības iespējas jaunu tehnoloģiju un inovatīvu produktu izstrādē. Tāpat ir apskatīti arī citi prognozētie pētījumu zinātniskie rezultāti zemes dzīļu resursu un dabisko izejvielu izpētē.
Anotācija angļu valodā This article describes the aim and major tasks to be completed during the implementation of State Research Programme Subsoil. The main goal of this programme is to promote the exploitation of Latvian subsoil by exploring and finding new raw materials and by development and elaboration of new products. The problems identified along with the concentrated potential of Latvian scientists allow distinguishing six interconnected research directions with high potential of application in the national economy. The development of these research directions would enable us to achieve high scientific results and demonstrate high synergy and substantial opportunities for development within numerous research priorities. 6 main research directions have been set as priorities: 1. Evaluation of Latvian clay suitability for development of new products and technologies. 2. Development of technologies for high disperse systems based on Latvian clays for new innovative applications in sorption processes, environmental technologies, medicine and cosmetics. 3. New ceramics products and technologies. 4. Technologies for energy efficient highly porous ceramic from Latvian clays. 5. Peat and sapropel as high value raw materials for new technologies and products with high added value. 6. New biotechnological products and technologies on the basis of porous ceramic. For the implementation of the aforementioned sub-projects 6 individual research groups at the University of Latvia and Riga Technical University have been formed. In the year 2010 these research groups have elaborated 17 research themes. For the needs of the Project flexible and aim-guided thematic groups have been formed, encompassing the fields of scientific research in geology, chemistry, biology, environmental and material sciences.
Atsauce Seglins, V., Sedmalis, U. Sadarbība Latvijas zemes dzīļu resursu izpētei un to izmantošanas tehnoloģiju izstrādei – Valsts pētījumu programma „Zemes dzīles”. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.24, 2011, 9.-13.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 11590