Minerālo izejvielu pielietošanas pamatojums jaunu keramikas produktu un tehnoloģiju izstrādei
2011
Gaida Maruta Sedmale, Uldis-Jānis Sedmalis, Ingunda Šperberga, Artūrs Korovkins

Saistībā ar zināmajiem Zemes garozā notiekošajiem mehāniskajiem, ķīmiskajiem, termiskajiem un bioloģiskajiem procesiem, ir parādīta iespēja modelēt šos procesus attiecīgās izejvielas tehnoloģiskā pārstrādes posmā. Dots ieskats par izejvielu pārstrādes iespējām attiecīgā tehnoloģijas ciklā saistībā ar mālu un mālu minerālu vienlaicīgu un diferencētu mehānisko, ķīmisko un bioloģisko, kā arī intensīvu ķīmisko priekšapstrādi (ģeopolimērmetode). Parādīta mālu, mālu minerālu, kā arī kvarca smilšu un karbonātus saturošo minerālo izejvielu pielietošanas iespēja augsttemperatūras keramikas produktu izstrādei, lai veicinātu fāžu veidošanos pie pazeminātas saķepināšanas temperatūras


Atslēgas vārdi
mineral raw materials, processing technology, ceramic products

Sedmale, G., Sedmalis, U., Šperberga, I., Korovkins, A. Minerālo izejvielu pielietošanas pamatojums jaunu keramikas produktu un tehnoloģiju izstrādei. Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.24, 2011, 26.-29.lpp. ISSN 1407-7353.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196