Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Izejmateriālu ķīmiskā un termiskā apstrāde un to nozīme produktu izstrādē (Apskats)

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Izejmateriālu ķīmiskā un termiskā apstrāde un to nozīme produktu izstrādē (Apskats)
Nosaukums angļu valodā Chemical and Thermal Treatment of Raw Materials and their Role in the Product Development
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ingunda Šperberga
Gaida Maruta Sedmale
Andris Cimmers
Atslēgas vārdi alumosilicate raw material, activation, polymerisation, geopolymer, compressive strength
Anotācija Raksts dod ieskatu ģeopolimēru tehnoloģijas vēsturē, apkopo datus un analizē svarīgākās zinātniskās izpētes tendences pēdējos 30 gados. Parādīts, ka ģeopolimēriem (neorganiskiem polimēriem), atkarībā no izmantotajiem izejmateriāliem un apstrādes tehnoloģijas, ir raksturīgs plašs īpašību klāsts, ieskaitot ievērojamu spiedes stiprību, mazu sarukumu, labu skābju un uguns izturību, kā arī zemu siltumvadāmību. Šiem materiāliem atkarībā no īpašībām var būt atšķirīga potenciālā pielietojuma sfēra, t.sk. betona ielas segumu u.c. produktu aizstāšanai, toksisku, radioaktīvu u.c. bīstamu vielu imobilizācijai, kā strukturālā un ugunsizturīgā keramika, ugunsizturīgi kompozīti, kas var tikt pielietoti ēku būvniecībā, lidmašīnu, kuģu, sacīkšu automobiļu u.c. ražošanā.
Anotācija angļu valodā The article summarizes the most important developments concerning processing of raw materials with alkali/alkali earth metal hydroxides/silicates - geopolymer synthesis. The conceptual model of geopolymerisation describing geopolymer synthesis mechanism and the possible reactions taking place in raw materials (fly ash, slag, clay, clay minerals, etc.) treated with alkali or alkaline earth metal hydroxides or silicates are discussed. Studies have shown that adding of average amount of calcium-containing raw materials to geopolymers may have significant effect on the structure and properties of obtained products. Alkali/alkaline earth metal used in geopolymerisation process depends on many factors, of which the most important are raw materials, as well as estimated use of the synthesized geopolymers. Because of the catalytic role of cations, the cation in base material, as well as the cation, which is added as an alkali/alkaline earth metal hydroxide or silicate, are of particular importance. Geopolymer materials can be considered as traditional structural material substitutes, they could be successfully used for immobilisation of toxic and radioactive waste. Studies have shown that strength of the obtained products depends on the nature of raw materials – geopolymers derived from heat-treated materials, such as metakaolinite, fly ash, slags, they have a higher compressive strength than that of material produced from untreated raw materials, such as kaolinite and other minerals occurring naturally and their mixtures.
Atsauce Šperberga, I., Sedmale, G., Cimmers, A. Izejmateriālu ķīmiskā un termiskā apstrāde un to nozīme produktu izstrādē (Apskats). Materiālzinātne un lietišķā ķīmija . Nr.24, 2011, 30.-34.lpp. ISSN 1407-7353.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 11597