Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Lietišķā komunikācija

Publikācijas veids Mācību (akadēmiskās) monogrāfijas vai kolektīvas monogrāfijas, kas paredzētas lietošanai augstākās izglītības iestādēs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Lietišķā komunikācija
Nosaukums angļu valodā Business Communication
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Ilona Ezera
Atslēgas vārdi communication process, aspects of interpersonal communication,problems and barriers to communication effective communication
Anotācija Termina "Lietišķā komunikācija" izcelsme aplūkojama saistībā ar angļu "Business Communication", kas tiešā tulkojumā nozīmē: komercdarbības vai peļņas darījumu komunikācija. Mūsdienās komercdarbība aplūkojama kā visai sarežģīts process - faktiski tā ir kolektīvā darba produkts, kurā iesaistīti nozīmīgi resursi, tādēļ komunikācija tiek definēta kā būtisks sadarbības līdzeklis, mijiedarbība, kas nodrošina izveidotās organizācijas, tās darbinieku un sabiedrības mērķu sasniegšanu.
Anotācija angļu valodā Contemporary definitions of business include: the buyng and selling of commodities and services, a commercial or industrial establishment, the trade or patronage of customers, commercial practice or policy. These definitions share a common theme and goal: selling and buying goods or services for profit. No company will make a profit unless it communicates effectively with employees,customers and another interest groups.
Atsauce Ezera, I. Lietišķā komunikācija. 1.sējums. Rīga: Multineo, 2007. 114 lpp. ISBN 978-9984-9932-8-7.
ID 11654