Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: High School Role in Magnification of Design Specialist Competitiveness in Latvia

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā High School Role in Magnification of Design Specialist Competitiveness in Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ilze Gudro
Andra Ulme
Atslēgas vārdi Desigh specialists, competitiveness, high school
Anotācija The aim of this work is to describe the situation in higher design education in Latvia. There is going to be explored high school role in magnification of design specialist competitiveness in Latvia, comparing all high schools with design study programmes in Latvia. Today design is not just craft, art and business activities, it is wide, strategic interdisciplinary sustainable development process, based on manufacturer, trader and consumer needs. That is why it is necessary to realize interdisciplinary fundament on design education especially on leather design specialist education and to make access for design specialists on all educational level, including work opportunities.
Atsauce Gudro, I., Ulme, A. High School Role in Magnification of Design Specialist Competitiveness in Latvia. No: Management of Technological Changes: Proceedings of 7th International Conference. Book 2, Grieķija, Alexandroupolis, 1.-3. septembris, 2011. Greece: Democritus University of Thrace, 2011, 513.-516.lpp. ISBN 9789609948630.
ID 11666