Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Active Electric Control of Emissions from Swirling Combustion

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Active Electric Control of Emissions from Swirling Combustion
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Advanced Combustion and Aerothermal Technologies : NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Inesa Barmina
Aleksandrs Desņickis
Agnese Līckrastiņa
Maija Zaķe
Atslēgas vārdi swirling combustion, electric control, soot formation, carbon capture
Anotācija The DC electric field effect on the nonpremixed swirling flame dynamics, flame temperature and composition profiles is studied experimentally with the aim of establishing the feasibility of electric control of swirling combustion and formation of polluting emissions. The results testify that the electric field-enhanced mass transfer inside the internal recirculation zone disturbs the balance between the axial fuel flows and reverse axial motion of the combustion products. The DC field effect on the fuel/air mixing rate and the residence time of reactions is responsible for soot growth and carbon burnout, thereby providing electric control of swirling combustion and formation of polluting emissions. The influence of applied voltage and polarity of the axially inserted electrode on the swirling combustion and composition of polluting emissions is shown and analyzed.
DOI: 10.1007/978-1-4020-6515-6_30
Hipersaite: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4020-6515-6_30 
Atsauce Barmina, I., Desņickis, A., Lickrastina, A., Zaķe, M. Active Electric Control of Emissions from Swirling Combustion. No: Advanced Combustion and Aerothermal Technologies : NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security. Dordrecht: Springer, 2007. 405.-412.lpp. ISBN 978-1-4020-6513-2. e-ISBN 978-1-4020-6515-6. ISSN 1874-6519. Pieejams: doi:10.1007/978-1-4020-6515-6_30
ID 11776