Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Development of Biomass and Gas Cofiring Technology to Reduce Greenhouse Gaseous Emissions

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Development of Biomass and Gas Cofiring Technology to Reduce Greenhouse Gaseous Emissions
Rakstu krājuma / Monogrāfijas nosaukums Advanced Combustion and Aerothermal Technologies: NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.7. Vides inženierija un enerģētika
Autori Inesa Barmina
Aleksandrs Desņickis
Agnese Līckrastiņa
Maija Zaķe
Atslēgas vārdi cofirin, renewable, fossil fuel, greenhouse emissions
Anotācija The prime objective of the present study is to explore the basic mechanisms that control and stabilize the biomass combustion, and to study the processes involved in the formation of polluting emissions from the cofiring of wet wood biomass (wood pellets) with premixed swirling propane/ air flame flow. The influence of the cofiring on the chemical/physical changes in the wood pellets, resulting in an ignition and burnout of volatiles, has been investigated for different moisture content in the pellets and different amounts of additional heat supply from the swirling flame flow. The results of the experimental investigations are discussed, describing the effect of the cofiring on the rate of unsteady drying, heating and thermal decomposition of the wet pellets, as well as the ignition and burnout of volatiles that will facilitate the control and optimization of polluting emission composition
DOI: 10.1007/978-1-4020-6515-6_17
Hipersaite: http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4020-6515-6_17 
Atsauce Barmina, I., Desņickis, A., Lickrastina, A., Zaķe, M. Development of Biomass and Gas Cofiring Technology to Reduce Greenhouse Gaseous Emissions. No: Advanced Combustion and Aerothermal Technologies: NATO Science for Peace and Security Series C: Environmental Security. Dordrecht: Springer, 2007. 221.-230.lpp. ISBN 978-1-4020-6513-2. e-ISBN 978-1-4020-6515-6. ISSN 1874-6519. Pieejams: doi:10.1007/978-1-4020-6515-6_17
ID 11777