Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Programmatūras aizsardzības un uzbrukumu analīze

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Programmatūras aizsardzības un uzbrukumu analīze
Nosaukums angļu valodā Software Protection and Attack Analysis
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Zigmunds Buliņš
Vjačeslavs Šitikovs
Atslēgas vārdi Licensing, software protection, the executable file for the analysis, reverse engineering
Anotācija Rakstā tiek izpētītas, aprakstītas un salīdzinātas programmatūras licenzēšanas sistēmas. Tiek aprakstīti pastāvošie uzbrukuma veidi licenzēšanas sistēmām ar piemēriem, kā arī aizsardzības mehānismi, kas eksistē programmatūras aizsardzībai no tāda veida uzbrukumiem.
Anotācija angļu valodā In the article is researched, described and compared the software licensing system. Describes the existing attack patterns with examples of licensing systems, as well as the mechanisms that exist to protect the software from such attacks.
Atsauce Buliņš, Z., Šitikovs, V. Programmatūras aizsardzības un uzbrukumu analīze. No: Lietišķās datorsistēmas: 52. RTU studentu zinātniskās un tehniskās konferences rakstu krājums, Latvija, Riga, 27.-27. aprīlis, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 78.-83.lpp. ISBN 978-9934-10-157-1.
ID 11851