Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Datorizētās zināšanu pārbaudes modeļi un metodes

Publikācijas veids Promocijas darbs
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: 05.11.2007 14:30, Datorzinātnes un informācijas tehnoloģijas fakultātē, Rīgā, Meža ielā 1/3, 202. auditorijā.
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Datorizētās zināšanu pārbaudes modeļi un metodes
Nosaukums angļu valodā Models and methods of computer-based knowledge control
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.2. Datorzinātne un informātika
Autori Natālija Prokofjeva
Atslēgas vārdi Models, methods, computer-based knowledge control
Anotācija Promocijas darbs veltīts datorizētās zināšanu pārbaudes sistēmu izpētei un analīzei, kā arī tās projektēšanas un izveides vispārīgo principu izstrādei, balstoties uz datorizētās zināšanu pārbaudes novadīšanas metodēm un vērtējuma aprēķināšanas modeļiem. Galvenā uzmanība pievērsta šādu uzdevumu risināšanai: eksistējošo datorizēto zināšanu pārbaudes sistēmu un programmu analīzei; zināšanu pārbaudes organizēšanas un novadīšanas problēmas pētīšanai; datorizētās zināšanu pārbaudes modeļu un metožu analīzei, sistematizācijai un klasifikācijai; studentu zināšanu pārbaudes modeļu un metožu analīzei ar mērķi izstrādāt ieteikumus to pamatotai izvēlei datorizētās zināšanu pārbaudes sistēmu projektēšanā un izveidē.
Anotācija angļu valodā Doctoral thesis researches and analyzes systems of computer-based knowledge control as well as work out general principles for designing and formation basing on methods of organization of computer-based knowledge control and assessment estimation models. The main attention is drawn to doing following sum: analyzing existing systems and programs of computer-based knowledge control, studying the problems of organizing and leading knowledge control, systemization and classification of models and methods of computer-based knowledge control, analyzing the models and methods of testing students’ knowledge with aim to formulate suggestions for well-grounded designing and formation of system of computer-based knowledge control.
Atsauce Prokofjeva, Natālija. Datorizētās zināšanu pārbaudes modeļi un metodes. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2007. 26 lpp.
Kopsavilkums
ID 11873