Faziloģikas balstīta piekļuves vadība MPLS-TE/GMPLS tīklos
2011
Jans Jeļinskis

Aizstāvēšana
15.12.2011. 17:00, ETF, Āzenes 12, 201 telpa

Zinātniskais vadītājs
Gunārs Lauks

Recenzenti
Aleksandrs Šostaks, Ernests Pētersons, Manfrēds Šneps-Šnepe

Šī promocijas darba mērķis bija izveidot jaunu fazi-CAC projektēšanas metodi un novērtēt konstruētā fazi-CAC risinājuma pielietošanas iespējas MPLS-TE (GMPLS) trafika pārraides/vadības sistēmā, modificējot RSVP-TE protokola darbību, šādā veidā nodrošinot dinamisko un selektīvo LSP iestatīšanu. Balstoties uz darbā definēto fazi-CAC fazi izvedumu sistēmas (FIS) modeli un MPLS-TE tīkla modeli, kā arī vairāku lielu starptautisko sakaru pakalpojumu sniedzēju SLA, ar heiristisku pētījuma metodi tiek atrasta fazi izvedumu sistēma, kas nodrošina vēlamo fazi-CAC veiktspēju. FIS heiristiskai izvēlei tiek izmantots MPLS-TE modeļa simulācijas rīks. Darba izstrādes gaitā tika izveidots MPLS-TE eksperimentāls tīkls uz Cisco 2800 sērijas maršrutētāju bāzes, maršrutētāja saskarnes un vadības modulis, fazi-CAC kontroles modulis RSVP-TE protokola vadībai, kā arī trafika ģenerācijas un analīzes moduļi. Rezultātā ir pierādīta fazi-CAC efektivitāte salīdzinājumā ar klasisko sliekšņa-CAC algoritmu, kas tiek pielietots RSVP-TE vadībai MPLS-TE tīklos. Promocijas darbs balstās uz eksperimentāliem rezultātiem fazi-CAC pielietošanā RSVP-TE protokola vadībai MPLS-TE tīklā. Darba apjoms – 174 lpp, 90 attēli, 20 tabulas, 2 pielikumi un 148 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
Faziloģika, MPLS-TE, CAC

Jeļinskis, Jans. Faziloģikas balstīta piekļuves vadība MPLS-TE/GMPLS tīklos. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2011. 174 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196