Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Phase Transitions of Ipidacrine Hydrochloride Polymorphs and Hydrates

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Phase Transitions of Ipidacrine Hydrochloride Polymorphs and Hydrates
Pētniecības nozare 1. Dabaszinātnes
Pētniecības apakšnozare 1.4. Ķīmija
Pētniecības platforma Neviena
Autori Arita Dubņika
Kaspars Veldre
Andris Actiņš
J. Ļeščenko
Atslēgas vārdi Ipidacrine, differential thermal analysis, powder X-ray diffraction, phase transitions
Anotācija Ipidacrine hydrochloride is pharmaceutically active compound that forms variety of crystalline modifications which differs by solvent type and content in crystalline structure. These crystalline forms analyzed by powder x-ray diffraction, differential thermal analysis, thermogravimetry and Karl Fisher titration. Obtained crystalline forms include two monohydrates, two hemihydrates, two anhydrous forms, two non-stoichiometric hydrates and mixed solvates with octanol and water and methanol and water, solvate with chloroform and dimethylformamide.
DOI: 10.2174/2210289201102010021
Hipersaite: http://www.benthamscience.com/open/toprocj/openaccess2.htm 
Atsauce Dubņika, A., Veldre, K., Actiņš, A., Ļeščenko, J. Phase Transitions of Ipidacrine Hydrochloride Polymorphs and Hydrates. The Open Conference Proceedings Journal, 2011, Vol. 2, 21.-27.lpp. ISSN 2210-2892. Pieejams: doi:10.2174/2210289201102010021
ID 11943