Privāto pensiju fondu attīstība Latvijā
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas : RTU 44. Starptautiskā zinātniskā konference: : referātu tēzes 2003
Judīte Jakubāne

Rakstā tiek apskatīta privāto pensiju fondu attīstības tendences Latvijā


Atslēgas vārdi
private pension funds, participants, market shares, growth, the accumulated capital contributions

Jakubāne, J. Privāto pensiju fondu attīstība Latvijā. No: Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas : RTU 44. Starptautiskā zinātniskā konference: : referātu tēzes, Latvija, Rīga, 9.-11. oktobris, 2003. Rīga: RTU Izdevniecība, 2003, 38.-38.lpp. ISBN 9984-32-571-7.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196