Iedzīvotāju patēriņa struktūras un iepirkšanās vietu izmaiņas tirdzniecībā
Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas : RTU 47. Starptautiskā Inženierekonomikas fakultātes 40. gadadienai veltītā zinātniskā konference: referātu tēzes 2006
Judīte Jakubāne

Pēdējos gados stipri ir mainījusies arī pirkto preču struktūra  1995. gadā 63% no mazumtirdzniecības apgrozījuma veidoja pārtikas preču mazumtirdzniecība. Šāda mazumtirdzniecības struktūra izveidojās apstākļos, kad 90. gadu sākumā strauji samazinājās iedzīvotāju rīcībā esošie reālie ienākumi. Pēc 1995. gada pārtikas preču īpatsvars kopējā mazumtirdzniecības apgrozījumā strauji samazinājās, un 2005. gadā tas sastādīja 31 % no kopējā patēriņa. Mazo veikalu izzušana ir lielveikalu ekspansijas un patērētāju izvēles rezultāts. 2005. gadā, vairāk nekā par 20 % salīdzinot ar 2004. gadu, pieaudzis to apmeklētāju skaits, kuri izvēlas apmeklēt tirdzniecības centrus. Tas norāda uz pircēju ienākumu pieaugumu, jo lielveikalu psiholoģija ir tāda, ka ierodoties pēc pirmās nepieciešamības precēm, iepirkuma ratiņos ieguls arī tāda prece, kuru nebija plānots pirkt.


Atslēgas vārdi
Consumption, consumption structures, retail trade

Jakubāne, J. Iedzīvotāju patēriņa struktūras un iepirkšanās vietu izmaiņas tirdzniecībā. No: Tautsaimniecības un uzņēmējdarbības attīstības problēmas : RTU 47. Starptautiskā Inženierekonomikas fakultātes 40. gadadienai veltītā zinātniskā konference: referātu tēzes, Latvija, Rīga, 21.-23. septembris, 2006. Rīga: RTU Izdevniecība, 2006, 38.-38.lpp. ISBN 9984-32-539-3.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196