Viļņgarumdales blīvēšanas tehnoloģijas izmantošana pasīvajos piekļuves infrastruktūras risinājumos
2012
Ilya Lyashuk

Aizstāvēšana
12.01.2012. 16:00, Rīgas Tehniskās universitātes Elektronikas un Telekomunikāciju fakultātē, Āzenes ielā 12, 210 auditorijā.

Zinātniskais vadītājs
Ģirts Ivanovs

Recenzenti
Valerijs Zagurskis, Antonijs Salītis, Juris Zvirgzds

Šī promocijas darba mērķis bija novērtēt maksimālā abonentu skaita ierobežojumus WDM izmantošanai pasīvajos piekļuves risinājumos, gan daļēji saglabājot, gan izveidojot pilnīgi jaunu infrastruktūru. Atrast izstarotāju minimālo izejas jaudas līmeni dažādu WDM risinājumu drošai darbībai. Balstoties uz literatūras analīzi, bija izvēlēti 3 koncepti WDM izmantošanai pasīvajos piekļuves risinājumos. Viens no tiem (WDM/TDM-PON) ir domāts eksistējošās infrastruktūras papildināšanai ar ērto un ātro iespējamo ieviešanu un 2 parējie (ASE un LED spektrālā sagriešana un četrviļņu miejiedārbes izmantošana) ir domāti pilnīgi jauno tīklu ierīkošanai. Rezultātā bija atrasts maksimālais iespējamais abonentu skaits visiem konceptiem, kā arī minimālā nepieciešamā izstarotāju izejas jauda. Papildus bija novērtēta nelineāro efektu iedarbība uz abonentu skaita samazināšanu un atrasts nepieciešamais izstārotāju skaits. Promocijas darbs balstās uz eksperimentāliem rezultātiem un teorētiskiem aprēķiniem ar simulēšanas programmatūras izmantošanu. Darba apjoms – 145 lpp, 108 attēli, 45 tabulas, 1 pielikums un 139 literatūras avoti.


Atslēgas vārdi
FTTH, FTTx, WDM, PON, WDM-PON

Lyashuk, Ilya. Viļņgarumdales blīvēšanas tehnoloģijas izmantošana pasīvajos piekļuves infrastruktūras risinājumos. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 145 lpp.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196