Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Humīnu ražošanas iespējas Latvijā

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Humīnu ražošanas iespējas Latvijā
Nosaukums angļu valodā Possibilities for Production of Humic Substances in Latvia
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.3. Mašīnbūve un mehānika
Autori Semjons Cifanskis
Atslēgas vārdi humic substances, peat, cavitation, technology
Anotācija Izstrādātā kavitācijas tehnoloģija, kas ļauj efektīvi izdalīt humīnu vielas no kūdras virsslāņu un ūdens maisījuma. Kavitācijas tehnoloģija pamatojas uz hidrodinamisko kavitācijas procesu, kas mākslīgi tiek radīts speciālos tehnoloģiskos reaktoros. Kavitācijas radītos nelineāros dinamiskos efektus (triecienviļņi, ultravioletais un ultraskaņas starojums u.c.) var mērķtiecīgi izmantot ražošanā. Pamatojoties uz izstrādāto kavitācijas tehnoloģiju, Latvijā kopš 2003. gada atklātas trīs mini-rūpnīcas humīnu vielu ražošanai no kūdras.
Anotācija angļu valodā Cavitation technology for production of humic substances from peat is developed. On the base of this technology 3 mini-plants for production of humic substances are opened in Latvia.
Atsauce Cifanskis, S. Humīnu ražošanas iespējas Latvijā. No: Apvienotais pasaules latviešu zinātnieku III kongress un Letonikas IV kongress: sekcija "Tehniskās zinātnes”: tēžu krājums, Latvija, Rīga, 24.-27. oktobris, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 197.-197.lpp. ISBN 978-9934-10-227-1.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 12229