Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Preliminary Characteristics of Ecological and Socioeconomic Components and their Interaction within the Long Term Socioecological Research Platform of Latvia

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Preliminary Characteristics of Ecological and Socioeconomic Components and their Interaction within the Long Term Socioecological Research Platform of Latvia
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.7. Sociālā un ekonomiskā ģeogrāfija
Autori Viesturs Melecis
Zaiga Krisjane
Maris Klavins
Juris Aigars
Didzis Elferts
Janis Viksne
Atslēgas vārdi Biodiversity, ecosystems, Ramsar site, wetlands
Anotācija Review of previous ecological and socioeconomic studies performed in the drainage basin of Lake Engure - the long-term socioecological research region (LT(S)ER) of the National LTER network of Latvia has been given. A number of studies on biodiversity and ecosystem structure of the region were published during the last century. There have been no special socioeconomic studies of the region till now. The data should be collected mostly from different archives and statistical summaries. Biodiversity of the region has been formed over the centuries and is strongly dependent on socioeconomic factors.
Atsauce Melecis, V., Krisjane, Z., Klavins, M., Aigars, J., Elferts, D., Viksne, J. Preliminary Characteristics of Ecological and Socioeconomic Components and their Interaction within the Long Term Socioecological Research Platform of Latvia . Environmental and Climate Technologies. Nr.7, 2011, 87.-92.lpp. ISSN 1691-5208.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 12415