Titāna oksīda un HAp kompozīta keramikas mehānisko īpašību atkarība no temperatūras
52. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 2011
Romāns Sadretdinovs, Rita Seržāne

Hidroksilapatīta un titāna dioksīda kompozītu keramikas paraugu sagatavošana un mehānisko īpašību pārbaude spiedes un četrpunktu lieces eksperimentos. Kompozītkeramikas materiālu sastāva un struktūras izpētei izmatotas XRD un SEM metodes.


Atslēgas vārdi
HYDROXYAPATITE, TITANIUM DIOXIDE, COMPOSITE CERAMICS, MECHANICAL PROPERTIES

Sadretdinovs, R., Seržāne, R. Titāna oksīda un HAp kompozīta keramikas mehānisko īpašību atkarība no temperatūras. No: 52. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 28.-29. aprīlis, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 158.-158.lpp. ISBN 978-9934-10-260-8.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196