Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas organizēšana un siltumnoturības uzlabošanas pasākumi
52. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli 2011
Signe Grugule, Tatjana Tambovceva

Arvien aktuālāki kļūst jautājumi par dzīvojamo māju apsaimniekošanas jautājumiem. To aktualitāte pastiprinājās pēc dzīvokļu privatizēšanas. Cilvēki vairāk sāk interesēties par sava īpašuma un kopīpašuma uzturēšanu labā tehniskajā stāvoklī. Dzīvokļu īpašniekiem ir jāizvēlas apsaimniekošanas modelis, pēc kāda tie vēlas, lai tiktu apsaimniekots viņu īpašums. Daļa dzīvokļu īpašnieku izvēlas kādu no apsaimniekošanas firmām, jo domā, ka tas ir labākais no apsaimniekošanas veidiem (darbs tiek uzticēts profesionāļiem), bet ir daļa dzīvokļu īpašnieku, kas izvēlas dibināt dzīvokļu īpašnieku biedrības.


Atslēgas vārdi
heat insultation, thermal insulation

Grugule, S., Tambovceva, T. Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas organizēšana un siltumnoturības uzlabošanas pasākumi. No: 52. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 26.-27. aprīlis, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 96.-96.lpp. ISBN 978-9934-10-260-8.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196