Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Effect of the Amount of Deposited Copper on Textile Surface Light Reflection Intensity

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Effect of the Amount of Deposited Copper on Textile Surface Light Reflection Intensity
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Svetlana Vihodceva
Silvija Kukle
Juris Blūms
Gunta Zommere
Atslēgas vārdi magnetron sputtering, cotton textile, laboratory laser complex.
Anotācija Main tasks of presented research are to impact the additional value on natural fabrics by adding them new properties with a metal nano-scale coating, evaluate coating technologies. The paper describes the process of magnetron sputtering of copper coatings on cotton textile materials, analysis of the metal coated textile surface by laser laboratory complex and SEM. The investigation results evince that laser laboratory complex measurements of reflected light can be applied to trace the changes of the covered fabric surface without samples destruction.
Atsauce Vihodceva, S., Kukle, S., Blūms, J., Zommere, G. The Effect of the Amount of Deposited Copper on Textile Surface Light Reflection Intensity. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.6, 2011, 24.-29.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 12687