Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: STEX Treated and Untreated Hemp Fiber Comparative Structural Analysis

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā STEX Treated and Untreated Hemp Fiber Comparative Structural Analysis
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Anna Šutka
Silvija Kukle
Jānis Grāvītis
Atslēgas vārdi auto-hydrolysis, cellulose, disintegration, elementary fibres, hemp, steam explosion
Anotācija In this article, the architecture of hemp fibres as a source of high strength cellulose is analyzed. In the experimental part, steam explosion technology is applied to disintegrate technical hemp fibres to elementary fibres with the aim to find out the best procedure, without resort to environmentally harmful chemical pre-treatments, to solving the problems on further nano-level environmentally friendly hemp cellulose disintegration. Influence of pre-treatment intensity, steam explosion process temperature and pressure are investigated on disintegration level of fibres of hemp variety Bialobrzeskie, and the acquired results are discussed.
Atsauce Šutka, A., Kukle, S., Grāvītis, J. STEX Treated and Untreated Hemp Fiber Comparative Structural Analysis. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.6, 2011, 36.-42.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 12689