Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ecological Materials for Frame Housing

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Ecological Materials for Frame Housing
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Anete Ķipure
Silvija Kukle
Genādijs Šahmenko
Atslēgas vārdi ecological materials, hemp, hemp concrete, shives
Anotācija The purpose of this study is to investigate and produce lightweight, ecological composite materials (hemp concrete) by using building lime, cement as binding agents and hemp (Cannabis sativa) shives as a renewable raw material from agriculture. As a result of the research, composites based on cement, lime and hemp shives have been elaborated that can be used as a material for frame walls. There have been investigated material properties such as compressive strength, density and thermal conductivity.
Atsauce Stikute, A., Kukle, S., Šahmenko, G. Ecological Materials for Frame Housing. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.6, 2011, 43.-47.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 12690