Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Saplākšņa un liekti līmētās koksnes konstrukcijās izmantojama līmju maisījuma komponentu savstarpējo attiecību noteikšana

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Saplākšņa un liekti līmētās koksnes konstrukcijās izmantojama līmju maisījuma komponentu savstarpējo attiecību noteikšana
Nosaukums angļu valodā Setting the Сomponents of a Mixture Used as Glue Constructions of Plywood and Bent Laminated Wood
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Gints Upītis
Atslēgas vārdi glue, glue properties, formaldehyde glue, polyvinyl glue, plywood, bent laminated wood
Anotācija Rakstā ir atspoguļoti saplākšņa un liekti līmētās koksnes konstrukcijās pielietojama līmes maisījuma optimālo kokmponentu attiecību iegūšana. Autors ir veicis eksperimentus, modelējot karbomīd - formaldehīda līmes, cietinātāja un polivinilacetāta līmes savstarpējās attiecības. Veikto eksperimentu un aprēķinu rezultātā ir atrasts optimāla divkomponentu karbamīdsveķu līmes „Casco Adhesives' UF 1274” ar cietinātāju 2545 un firmas KLEIBERIT polivinilacetāta D3 grupas „Tempo 303” līmes maisījuma attiecība.
Anotācija angļu valodā In the world numerous studies are conducted on plywood physical and mechanical properties to improve them by adding a variety of fibers, as well as improving the properties of produced adhesives. In production of plywood and bent laminated wood, two component adhesives are used on the basis of formaldehyde resins. These adhesives have short induration time and high resistance of form. In the article there are showed the calculations for optimal adhesives used in construction of plywood and bent laminated wood. The author describes the experiments where the plywood samples are glued with urea- formaldehyde and polyvinyl acetate glue mixture. Tests of physical and mechanical properties are carried out as well as the findings are provided in the paper. The optimal relationship of components of glue mixture is set out.
Atsauce Upītis, G. Saplākšņa un liekti līmētās koksnes konstrukcijās izmantojama līmju maisījuma komponentu savstarpējo attiecību noteikšana . Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.6, 2011, 63.-66.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 12693