Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Elektrovadoši tekstilpavedieni

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Elektrovadoši tekstilpavedieni
Nosaukums angļu valodā Conductive Yarns
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ingrīda Šahta
Ilze Baltiņa
Sanita Leitāne
Madara Pūce
Atslēgas vārdi conductive yarns, smart textile, smart garment, swich, electrical resistance
Anotācija Rakstā skaidroti tādi jēdzieni kā viedtekstils ar integrētām elektroniskām/elektriskām sistēmām, elektrovadoši tekstilpavedieni, elektrovadošas tekstila joslas un drānā integrējams spiedslēdzis, kā arī apskatītas elektriskā vada aizstāšanas iespējas un to veidi viedapģērbā. Veikti eksperimenti ar dažādiem elektrovadošiem pavedieniem, konstatējot to piemērotību drānā integrētām elektrovadošām sistēmām: piemēram, pavedieniem ar sudraba pārklājumu ir lielāks elektriskās pretestības variācijas koeficients un atšķirīga pretestība pavedienam nostieptā un atbrīvotā stāvoklī. Apskatītas arī elektrovadošo pavedienu integrēšanas iespējas elektriskās sistēmas elementos.
Anotācija angļu valodā Electrically conductive yarns are able to provide both electrical/electronic and high-quality textile characteristics in the smart textiles with a high level of artificial intelligence and a high degree of electronic component integration in the textile structure. It is feasible to incorporate them into the fabrics by weaving, sewing or knitting. Depending on the connection type in the electric circuit, conductive yarns can form conductive traces or sheaves, which are composed of separated conductors. In the research the following materials are usually used: metal wires and cables, non-metallic carbon fiber textile yarns and filamentary constructions with metal particles, which may be divided into the twisted yarns, multi-filamentary and galvanic coated multi-filamentary yarns. The paper explains such concepts as smart textile with integrated electronic/electrical systems, conductive yarns and textile switch, as well as replacement alternatives for wires in the smart textiles and their methods. The experiments with different conductive yarns are analyzed in order to determine the suitability for integration into the fabrics the components of electrical systems: for example, the silver coated yarns have a higher electrical resistance coefficient of variation and a different electrical resistance under the strained and free condition. The manufacturing technologies of the electrically conductive yarns and the used materials have a significant impact on the properties of electrical resistance. The integration options of conductive yarns in such an electrical system element as switch are also discussed.
Atsauce Šahta, I., Baltiņa, I., Leitane, S., Pūce, M. Elektrovadoši tekstilpavedieni. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.6, 2011, 115.-122.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 12702