Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Studiju procesa uzlabošana apģērbu ražošanas profesionālo prasmju pilnveidošanai

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Studiju procesa uzlabošana apģērbu ražošanas profesionālo prasmju pilnveidošanai
Nosaukums angļu valodā Enhancement of Study Process for Improvement of Garment Manufacturing Professional Skills
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Anna Kalnāja
Inga Dāboliņa
Atslēgas vārdi garment, technology, sewing, construction, design, studies
Anotācija Rakstā pētītas Rīgas Tehniskās universitātes Tekstilmateriālu tehnoloģiju un dizaina institūtā īstenotā studiju procesa apģērbu ražošanas profesionālo iemaņu pilnveidošanai uzlabošanas iespējas. Lai uzlabotu studiju procesu un tā rezultātus, tika apsvērts ļaut studentiem piedalīties ikgadējā studentu modes skatē ne tikai ar diplomdarba kolekcijām, bet arī ar studiju procesa rezultātiem. Kolekciju sagatavošanas darbi ļauj praktiski izprast reālos, apģērbu tirgū pastāvošos, apģērbu izveides principus, secību un apstākļus. Studiju procesa izmaiņu mērķis ir motivēt studentus ar lielāku atdevi un ieinteresētību pildīt nospraustos studiju mērķus un uzdevumus. Rakstā izskatītas ar priekšlikuma realizāciju saistītas problēmas un to risinājuma varianti, kā arī ieguvumi un sasniegumi izmaiņu realizēšanas gadījumā.
Anotācija angļu valodā The research paper studies enhancement of study process for improvement of garment manufacturing professional skills at Riga Technical University, Institute of Technology and Design of Textile Materials. To improve the study process and its outcomes, it was decided to allow students to participate in annual student fashion show not only to elaborate their diploma papers elaboration, but also to achieve the results of the study program. It requires developing ready-made garments during laboratory works and infield internship at such a level that they are suitable for fashion show. When designing the collection, basic design principles are acquired under real conditions of collection formation for clothing market. In such a way students have a possibility to prove their professional skills, enjoy the public interest, get confidence about their skills, and to succeed in their chosen career. The aim of such changes in the study process is to motivate students to engage in setting the learning objectives and to show more interest in achieving the stated learning objectives. The public presentation of the collections is a psychological factor that noticeably increases the students’ responsibility for the result of their work. The paper examines study process related problems and provides solutions to study process enhancement, as well as benefits and achievements from the implementation of changes.
Atsauce Kalnāja, A., Dāboliņa, I. Studiju procesa uzlabošana apģērbu ražošanas profesionālo prasmju pilnveidošanai. Materiālzinātne. Tekstila un apģērbu tehnoloģija. Nr.6, 2011, 130.-135.lpp. ISSN 1691-3132.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 12704