Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Koksnes zāģmateriālu ražotnes pamatprocesu analīzes nozīme kvalitātes vadības nodrošināšanā

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Koksnes zāģmateriālu ražotnes pamatprocesu analīzes nozīme kvalitātes vadības nodrošināšanā
Nosaukums angļu valodā Analysis of Operational Processes in Timber Production and its Significance in Quality Management Assurance
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Henrijs Kaļķis
Irina Rezepina
Inna Dovladbekova
Atslēgas vārdi Quality, process management, DMAIC, 7 basic tools
Anotācija Rakstā veikta koksnes zāģmateriālu ražotnes pamatprocesu analīze, balstoties uz kvalitātes procesu vadības klasiskajām un modernām metodoloģijām.
Anotācija angļu valodā Research showed that timber production in quality process management involves both classical and modern methods of quality process management.
Atsauce Kaļķis, H., Rezepina, I., Dovladbekova, I. Koksnes zāģmateriālu ražotnes pamatprocesu analīzes nozīme kvalitātes vadības nodrošināšanā. No: RSU zinātniskie raksti 2009. 2.sējums. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2010, 113.-117.lpp. ISBN 978-9984-788-72-2.
ID 12710