Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Darbaspēka nodokļu ietekme uz bezdarba līmeni un atalgojumu

Publikācijas veids Raksti vai nodaļas citos rakstu krājumos, kas neatbilst 3.1.prasībām, ar ISBN vai ISSN kodu
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Darbaspēka nodokļu ietekme uz bezdarba līmeni un atalgojumu
Nosaukums angļu valodā The Impact of Labour Taxes on Unemployment and Wages
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Inna Dovladbekova
Aleksejs Nipers
Atslēgas vārdi Labour taxes, unemloyments, wages
Anotācija Rakstā veikta ekonomisko kopsakarību analīze par nodokļu ietekmi uz bezdarbu un atalgojuma līmeni, izmantojot rietumvalstu datus
Anotācija angļu valodā This paper presents some findings about the impact of labour taxes on economic processes and primary on wages and unemployment.
Atsauce Dovladbekova, I., Nipers, A. Darbaspēka nodokļu ietekme uz bezdarba līmeni un atalgojumu. No: Eiropas Savienība: Romas līgumam 50 gadi. Rīga: Rīgas Stradiņa universitāte, 2008, 20.-32.lpp. ISBN 978-9984-788-21-0.
ID 12711