Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Effect of Ceramic Powder Fineness on Mullite-Zirconium Ceramic Properties

Publikācijas veids Anonīmi recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts izdevumā ar starptautisku redkolēģiju un pieejams citā indeksētā datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Effect of Ceramic Powder Fineness on Mullite-Zirconium Ceramic Properties
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Gaida Maruta Sedmale
Aleksejs Hmeļovs
Ingunda Šperberga
Atslēgas vārdi Mullite-ZrO2 ceramics, ceramic powders,milling time, properties
Anotācija Приведены результаты исследований по разработке высокотемпературной муллито – ZrO2 керамики с использованием активированных керамических порошков, полученных в течение различного временни помола с добавкой иллитовой глины и из чистых оксидных порошков. Показанно, что повышенная активность и аморфность измельчённых частичек существенно способствует развитию муллитовой фазы при температуре 1200ºС, а также переходу моноклинной модификации ZrO2 в тетрагональную, особенно, с повышением температуры обжига. Значения плотности и прочности керамики на сжатие определяютя временем помола исходного порошка как и добавкой иллитовой глины, и достигают значения 2,95 г/см3 и 165 МПа. Модуль упругости как и прочность на изгиб керамических образцов с увеличением разности температур при термоударе имеют склонность к значительному возростанию, особенно, для составов без иллитовой глины. Высказанно предположение, что вследствие быстрому „замораживанию” структуры сохраненяется высокотемпературная тетрагональная модификация ZrO2, имеющая тенденцию при медленном охлаждении керамики перейти обратно в ZrO2 мон.
DOI: 10.1007/s11148-011-9360-7
Hipersaite: http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11148-011-9360-7 
Atsauce Sedmale, G., Hmeļovs, A., Šperberga, I. Effect of Ceramic Powder Fineness on Mullite-Zirconium Ceramic Properties. Refractories and Industrial Ceramics, 2011, Vol.52, No.1, 35.-40.lpp. ISSN 1083-4877. e-ISSN 1573-9139. Pieejams: doi:10.1007/s11148-011-9360-7
ID 12759