Kravu pārvadātāju darba organizācijas pilnveidošana
2011
Olga Nizkodubova, Gaļina Kozaka

Rakstā tiek pētīta SIA LDz Cargo lokomotīvju brigāžu darba organizācija, vērtēta veiktā pārvadātāju aptauja par darbinieku apmierinātību ar darba apstākļiem, atalgojuma sistēmu un pārkāpumu izskatīšanu. Rakstā tiek apskatīts lokomotīvju brigāžu veicamais darbs un problēmas. Veiktā pētījuma rezultātā tika atklāta lokomotīvju brigāžu neapmierinātība ar dažādiem darba organizācijas procesiem. Izsaukuma darbs, sarežģīta algas aprēķināšanas sistēma, netaisna satiksmes drošības pārkāpumu izskatīšana samazina lokomotīvju brigāžu motivāciju atbildīgi pildīt amata pienākumus, kā arī samazina darbinieku lojalitāti pret uzņēmumu, veido nelabvēlīgu mikroklimatu kolektīvā. Doti priekšlikumi kravu pārvadātāju motivācijas paaugstināšanai: ieteikta tāda darba samaksas uzskaites sistēma, kas varētu būt saprotama un atklāta katram darbiniekam; stingru kritēriju izmantošana personāla atlasē un pārkāpumu izskatīšanā. Piedāvātie darba organizācijas pilnveidošanas pasākumi ļaus paaugstināt lokomotīvju brigāžu lepnumu par savu darbu un uzņēmumu kopumā, kas savukārt cels uzņēmuma prestižu Latvijas tirgū.


Atslēgas vārdi
locomotive crews, work motivation, place, conditions.

Nizkodubova, O., Kozaka, G. Kravu pārvadātāju darba organizācijas pilnveidošana. Ekonomiskie pētījumi uzņēmējdarbībā. Nr.9, 2011, 103.-112.lpp. ISSN 1691-0737.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196