Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Al-W-B kompozītu materiālu rūpnieciskie atkritumi un to pārstrādes iespējas

Publikācijas veids Raksts konferenču tēžu krājumā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Al-W-B kompozītu materiālu rūpnieciskie atkritumi un to pārstrādes iespējas
Nosaukums angļu valodā -
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.4. Ķīmijas inženierzinātne
Autori Andrejs Šiškins
Ilona Pavlovska
Atslēgas vārdi Al-W-B kompozītmateriāli, rūpnieciskie atkritumi, pārstrāde
Anotācija Šķiedru kompozītmateriāli ar metāla matricu tiek izmantoti jaunākajās inženierzinātņu jomās, jo tiem ir liela mehāniskā izturība, mazs īpatnējais svars un citas paaugtinātas mehāniskās īpašības.
Anotācija angļu valodā -
Atsauce Šiškins, A., Pavlovska, I. Al-W-B kompozītu materiālu rūpnieciskie atkritumi un to pārstrādes iespējas. No: 52. RTU Studentu zinātniskās un tehniskās konferences materiāli, Latvija, Rīga, 29.-29. aprīlis, 2011. Rīga: RTU Izdevniecība, 2011, 207.-207.lpp. ISBN 978-9934-10-260-8.
Pilnais teksts
ID 12959