Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Tekstilnozares attīstības inovatīvi risinājumi

Publikācijas veids Recenzēts zinātniskais raksts, kas publicēts Latvijā vai ārzemēs izdotos zinātniskos žurnālos ar redkolēģiju, tai skaitā augstskolu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Tekstilnozares attīstības inovatīvi risinājumi
Nosaukums angļu valodā Innovative Solutions in Textile Development
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Pētniecības platforma Neviena
Autori Ingrīda Šahta
Ilze Baltiņa
Madara Pūce
Atslēgas vārdi ecology, smart clothes, smart textiles, textile industry
Anotācija Galvenokārt tekstilpreces šobrīd tiek ražotas Āzijas valstīs. Eiropā pēdējos gadu desmitos strauji samazinājušies tekstilnozares ražošanas apjomi. Lielā mērā strādā tie uzņēmumi, kas atraduši kādu specifisku nišu vai pārorientējušies uz tehnisko tekstiliju ražošanu. Līdz ar to Latvijā šīs nozares uzņēmumiem arī vajadzētu domāt par savu produkciju ar ko konkurēt brīvajā preču tirgū. Tekstilizstrādājumi ar integrētām elektrovadošām sistēmām ir pētniecības joma, kas apvieno inovācijas gan tekstilnozarē, gan arī elektronikā un elektrotehnikā. Gaismu izstarojošu diožu ievietošana tekstilijās ļauj piešķirt izstrādājumiem papildu funkcijas, kā piemēram, pamanāmību uz ielas vai nelielu darbības lauku izgaismošanu diennakts tumšajā laikā. Svarīgākā pētniecības problemātika - cieto elektronisko/elektrisko elementu savienošana ar lokano, elastīgo drānas struktūru.
Anotācija angļu valodā Currently textiles are mainly produced in Asian countries. In Europe in last years the textile production is sharply reduced. For the most part there are working those companies that have found a specific niche or flocked to the production of technical textile. Consequently, in Latvia the companies in this sector should also think about their products that could be able to compete in the free market. Textile with integrated electrical systems is a research area that combines innovations both in textile sector and electronics, as well as electrical engineering etc. The integration of Light emitting diodes in the textile products allows assign additional functions, such as the visibility on the street, or may serve as a fashion design. In the paper there are analyzed the applications opportunities of smart textile, the production and materials costs, the potential problems in the production process, as well as the possible ecological problems by manufacture, wear and recycling are also discussed. There are also offered some practical textile solutions with integrated electrical systems and LEDs.
Hipersaite: http://www.ru.lv/ckfinder/userfiles/RAweb/Saturs/zinatne/rakstu_krajumi/latv_tauts_petijumi/Nr_1(4).pdf 
Atsauce Šahta, I., Baltiņa, I., Pūce, M. Tekstilnozares attīstības inovatīvi risinājumi. Latgales tautsaimniecības pētījumi: sociālo zinātņu žurnāls, 2012, No. 1, 329.-345.lpp. ISSN 1691-5828.
ID 12980