Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Personas tēla veidošanas aktualitātes un perspektīvas

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Personas tēla veidošanas aktualitātes un perspektīvas
Nosaukums angļu valodā Prospects and Importance of Personal Image Creation
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.4. Socioloģija un sociālais darbs
Autori Zanda Lejniece
Svetlana Vihodceva
Atslēgas vārdi social dynamics, behaviour, personal image, garment, smart textile, future garment
Anotācija Raksta mērķis ir teorētisks pētījums par personas ārējā tēla veidošanas nosacījumiem un tā lomu saskarsmē. Tajā, sadarbojoties divu atšķirīgu nozaru speciālistiem, no filozofijas un materiālzinātņu aspekta tiek analizētas mūsdienu vēsturiskajiem apstākļiem raksturīgās personas ārējā tēla iezīmes. Pamatojoties uz pašreizējām sabiedrības attīstības tendencēm un straujo progresu viedā tekstila izgatavošanā, rakstā tiek izdarīti arī secinājumi par nākotnes tērpa prognozēm.
Anotācija angļu valodā The goal of the paper is bringing up a theoretical research about creation of personal image and its meaning in communication. The view of modern characteristics and prospects for personal imaging is presented by two specialists belonging to different fields- philosophy and material sciences. Human being as a social creature reflects the epoch he belongs to. Evidently personal image and style, as well as behaviour model are being effected by such fundamental social processes like globalization, democratization, urbanization, migration etc, especially much influence have rapid development of technologies and science progress. Dress is a social and material element of culture. At present dress has expressed democratic tendencies- it becomes simpler, more functional, even in formal milieu less regulated, for example, nowadays casual style and street fashion mostly are considered acceptable for business communication. Crucial point in dress evolution is development and application of smart and intellectual textiles. The main purpose of smart textiles is improvement of human adaptation to the environment. Intellectual textiles are defined by such properties like colour and shape changing, improved thermoregulation, conductivity etc. The authors of the paper conclude that social attitude to such innovative textiles and garments still is hardly forecasted, but obviously young generation is accepting the innovations more likely than older people.
Atsauce Lejniece, Z., Vihodceva, S. Personas tēla veidošanas aktualitātes un perspektīvas. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.20, 2012, 53.-58.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 13119