Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Assessment of the Reactive Power Flows Impact on the Nodal Prices of Active Power

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Assessment of the Reactive Power Flows Impact on the Nodal Prices of Active Power
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.2. Elektrotehnika, elektronika, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas
Autori Anatolijs Mahņitko
Inga Iļjina
Atslēgas vārdi Optimization, price bids, nodal price, reactive power
Anotācija In this paper the impact of the reactive power flows on the nodal prices determination for active power taking into account technological limitations is considered. Reactive power cause losses and decrease transfer capability for active power. In this case, active power distribution is also affected by reactive power, respectively, it influence on nodal prices. For illustration of the offered method, a specific EPS was used.
Atsauce Mahņitko, A., Umbraško, I. Assessment of the Reactive Power Flows Impact on the Nodal Prices of Active Power. No: Proceedings of the 7th International Conference on Electrical and Control Technologies (ECT-2012), Lietuva, Kaunas, 3.-4. maijs, 2012. Kaunas: Technologija, 2012, 170.-174.lpp. ISSN 1822-5934.
ID 13137