Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Analysis of Structure of Cargo Turnover at Latvia’s Ports

Publikācijas veids Citas publikācijas konferenču (arī vietējo) ziņojumu izdevumos
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā Analysis of Structure of Cargo Turnover at Latvia’s Ports
Pētniecības nozare 5. Sociālās zinātnes
Pētniecības apakšnozare 5.2. Ekonomika un uzņēmējdarbība
Autori Jānis Bērziņš
Ilmars Lešinskis
Artūrs Prauliņš
Atslēgas vārdi cargo, Latvia, ports, structure
Anotācija Ports play a crucially important role in the development of national economy as they generate stable tax flows and duties, providing direct positive effects on GDP, Balance of Payments and Balance of Trade. Sometimes their impact on regional economy may be significant also. The analysis of the structure of cargo volumes (annual throughput) transshipped by the port and changes in commodity mix can provide an invaluable insight in the trend of port development. The comparative analysis of the structure of cargo volumes at Latvia’s ports has been done in the paper and the degree of its dissimilarity was statistically evaluated.
Atsauce Bērziņš, J., Lešinskis, I., Prauliņš, A. Analysis of Structure of Cargo Turnover at Latvia’s Ports. No: Ūdens transports un infrastruktūra 2012: 14. starptautiskā konference, Latvija, Rīga, 26.-27. aprīlis, 2012. Rīga: Latvijas Jūras akadēmija, 2012, 16.-24.lpp. ISSN 1691-3817.
ID 13143