Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Augstākās tehniskās izglītības ērkšķainais sākums Rīgā

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Augstākās tehniskās izglītības ērkšķainais sākums Rīgā
Nosaukums angļu valodā Thorny Beginning of Higher Technical Education in Riga
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Helmuts Guļevskis
Atslēgas vārdi Bornhaupt private school in Riga, Riga Exchange Committee, Riga Polytechnical school, Riga Polytechnic, higher technical education
Anotācija XIX gadsimta 50. gadu otrajā pusē Rīgas tirdznieciskajās un rūpnieciskajās aprindās bija nobriedusi iecere Rīgā dibināt tehnisku skolu. Skolas projektu izstrādāja privātskolas direktors K.Bornhaupts, bet ieceres īstenošanas organizatorisko pusi uzņēmās Rīgas Biržas komiteja. Projekta apspriešanas gaitā sākotnējā iecere dibināt vidēja līmeņa tehnisku skolu pārauga apņēmībā pēc Rietumeiropas parauga dibināt Rīgā daudznozaru tehnisku augstskolu. Taču projekta virzītāji sadūrās ar nopietnu Krievijas augstākās ierēdniecības pretestību sakarā ar grūtībām saskaņot rietumnieciskās tradīcijas ar Krievijas impērijā pastāvošajām augstākās tehniskās izglītības tradīcijām. Rakstā apkopota dažādos avotos pieejamā informācija par vēlāk ļoti populārās augstskolas – Rīgas Politehnikuma - tapšanu.
Anotācija angļu valodā In the late 50s of the 19th century in commercial and industrial circles of Riga, the idea of establishing Riga technical school appeared. The project of the school was developed by a private school director in Riga K. Bornhaupt; a party responsible for the project implementation was Riga Exchange Committee. After discussion of the initial draft plan on establishing a mid-level technical school, it was decided to establish multibranch (polytechnic) higher technical school in Riga based on the Western European model. However, due to the difficulties in reaching an agreement on juxtaposition of Western European traditions of higher education with the traditions of higher technical education in Russia, the project was opposed by senior bureaucratic circles of the Russian Empire. The article summarizes previously published materials by various authors with regard to the establishment of Riga Polytechnicum – a popular high school in the Russian Empire afterwards.
Atsauce Guļevskis, H. Augstākās tehniskās izglītības ērkšķainais sākums Rīgā. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.19, 2012, 12.-15.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 13151