Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Rīgas Politehniskā institūta 1913. gada absolvents Arnolds Maidels un Latvijas pilsētu plānošana

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Rīgas Politehniskā institūta 1913. gada absolvents Arnolds Maidels un Latvijas pilsētu plānošana
Nosaukums angļu valodā Arnold von Maydell, Graduate of Riga Polytechnical Institute, 1913, and the Planning of Latvian Towns
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Indulis Zvirgzdiņš
Atslēgas vārdi Riga Polytechnical Institute, architects, urban planning, Ministry of Agriculture
Anotācija Latvijas Republikā agrārreformas gaitā atsevišķu agrāko muižu centros veidojās biezi apdzīvotas vietas, arī jaunas pilsētas. To apbūves plānus, tāpat senāku pilsētu paplašināšanas projektus, gatavoja Zemkopības ministrijas Mērniecības daļā. Lielu daļu šā darba veica Zemkopības ministrijā strādājošais Rīgas Politehniskā institūta 1913. gada absolvents arhitekts Arnolds Maidels un arhitekts Gothards Fīrhufs. Izmantojot arhīva un muzeju materiālus, presi, piederīgo sniegtās ziņas, rakstā atspoguļota Arnolda Maidela (1884-1946) dzīve, darbs Zemkopības ministrijā, arī iesaistīšanās politiskos notikumos.
Anotācija angļu valodā Densely populated settlements, and even new towns, developed in some of the former estate centres during the agrarian reform of the 1920s in the Republic of Latvia. The building plans, as well as enlargement projects for older towns, were prepared by the Land Surveys Department of the Ministry of Agriculture. A large part of this work was done by two Ministry of Agriculture employees: engineer architect, Arnold Maydell (1883-1946), a 1913 graduate of Riga Polytechnical Institute, and architect, Gothardt Vierhuff (1894-1953). This article details the life and political involvements of Arnold Maydell, based on material from archives, museums, the press, and information provided by his relatives.
Atsauce Zvirgzdiņš, I. Rīgas Politehniskā institūta 1913. gada absolvents Arnolds Maidels un Latvijas pilsētu plānošana. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.19, 2012, 20.-24.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 13159