Rīgas Politehniskā institūta 1913. gada absolvents Arnolds Maidels un Latvijas pilsētu plānošana
2012
Indulis Zvirgzdiņš

Latvijas Republikā agrārreformas gaitā atsevišķu agrāko muižu centros veidojās biezi apdzīvotas vietas, arī jaunas pilsētas. To apbūves plānus, tāpat senāku pilsētu paplašināšanas projektus, gatavoja Zemkopības ministrijas Mērniecības daļā. Lielu daļu šā darba veica Zemkopības ministrijā strādājošais Rīgas Politehniskā institūta 1913. gada absolvents arhitekts Arnolds Maidels un arhitekts Gothards Fīrhufs. Izmantojot arhīva un muzeju materiālus, presi, piederīgo sniegtās ziņas, rakstā atspoguļota Arnolda Maidela (1884-1946) dzīve, darbs Zemkopības ministrijā, arī iesaistīšanās politiskos notikumos.


Atslēgas vārdi
Riga Polytechnical Institute, architects, urban planning, Ministry of Agriculture

Zvirgzdiņš, I. Rīgas Politehniskā institūta 1913. gada absolvents Arnolds Maidels un Latvijas pilsētu plānošana. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.19, 2012, 20.-24.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196