Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Tehniskā izglītība Latvijā un Rīgas Valsts tehnikums

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Tehniskā izglītība Latvijā un Rīgas Valsts tehnikums
Nosaukums angļu valodā Technical Education in Latvia and Riga State Technical School
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Ilgvars Grosvalds
Inta Bombiza
Atslēgas vārdi Riga State Technical School, teachers, students, graduates,
Anotācija Rīgas Valsts tehnikuma nodibināšana 1919. gadā lika stingrus pamatus vidējās tehniskās izglītības attīstībā Latvijā, veicināja rūpniecības un saimniecības dzīves uzplaukumu. Rīgas Valsts tehnikumā, bija 6 nodaļas: Būvniecības, Mehānikas, Elektrotehnikas, Ķīmijas, Kultūrtehnikas un Dzelzceļu ekspluatācijas. Audzēkņu skaits 1940. gadā sasniedza 1260, absolventu - 186. Tehnikuma vēsturi starpkaru periodā var iedalīt 2 posmos, pirmais no kuriem ilgst no 1919. līdz 1930.gadam kad to vadīja būvinženieris Ansis Grīnbergs, un otrais – no 1931. līdz 1940., kad tās direktors bija inženieris mehāniķis Ādolfs Vitckopfs. Tehnikuma audzēkņi kļuva par izciliem rūpniecības, izglītības un zinātnes darbiniekiem ne vien Latvijā, bet pēc 2. pasaules kara arī ārzemēs.
Anotācija angļu valodā The foundation of Riga State Technical School in 1919 resulted in making a strong basis for development of secondary technical education in Latvia as well as facilitated prosperity of industrial and economical life. Liepaja State Technical School was founded in 1920, followed by Riga City Evening School in 1926.Rezekne State Technical School and Daugavpils State Railway Technical School were founded in 1929. Riga State Technical School was the largest secondary technical educational establishment in Latvia. There were six departments: Building, Mechanics, Electrotechnical, Chemistry, Cultural technical and Railway maintenance departments. The history of the state technical school is divided into two parts:1920-ties(1919-1930) under the management of the building engineer Ansis Grinbergs and 1930-ties (1931-1940) when the director was the engineer mechanic Adolph Vickopfs. Its graduates became outstanding specialists in industry, education and science not only in Latvia, but also abroad after World War II.
Atsauce Grosvalds, I., Bombiza, I. Tehniskā izglītība Latvijā un Rīgas Valsts tehnikums. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.19, 2012, 33.-38.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 13161