Inženieris ķīmiķis un zinātnieks Alberts Vaivads
2012
Osvalds Kukurs, Tālis Millers, Ilgvars Grosvalds

Vispusīgā silikātu ķīmijas un tehnoloģijas speciālista, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāta Alberta Vaivada dzīve un darbs noritēja sarežģītā laikmeta mijā, kad Latvijas valsts 1940. gadā zaudēja neatkarību un, vienai pretvarai nomainot otru, nostiprinājās padomju vara. Viņa zinātniskā darbība aptvēra visas svarīgākās silikātu tehnoloģijas nozares: keramiku, stiklu un stiklveida materiālus, javu saistvielas, silīcija organiskos savienojumus. Viņa talants izpaudies arī metālu aizsardzībā pret koroziju. Viņš ir termogrāfijas ieviesējs Latvijā. A.Vaivada, profesora Jūlija Eiduka skolnieka, praktiskā darbība saistījās ar Rīgas (1939-1944) un Brocēnu (1945-1946) cementa rūpnīcām, bet zinātniskā – ar Latvijas PSR ZA Ķīmijas, no 1965. gada Neorganiskās ķīmijas institūtu (1946-1977).


Atslēgas vārdi
ceramics, glass, binders, silicon organic compounds, corrosion protection of metals, thermography

Kukurs, O., Millers, T., Grosvalds, I. Inženieris ķīmiķis un zinātnieks Alberts Vaivads. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.19, 2012, 53.-60.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.

Publikācijas valoda
Latvian (lv)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196