Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Inženieris ķīmiķis un zinātnieks Alberts Vaivads

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Inženieris ķīmiķis un zinātnieks Alberts Vaivads
Nosaukums angļu valodā Engineer-chemist and Scientifist Alberts Vaivads
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Osvalds Kukurs
Tālis Millers
Ilgvars Grosvalds
Atslēgas vārdi ceramics, glass, binders, silicon organic compounds, corrosion protection of metals, thermography
Anotācija Vispusīgā silikātu ķīmijas un tehnoloģijas speciālista, Latvijas PSR Valsts prēmijas laureāta Alberta Vaivada dzīve un darbs noritēja sarežģītā laikmeta mijā, kad Latvijas valsts 1940. gadā zaudēja neatkarību un, vienai pretvarai nomainot otru, nostiprinājās padomju vara. Viņa zinātniskā darbība aptvēra visas svarīgākās silikātu tehnoloģijas nozares: keramiku, stiklu un stiklveida materiālus, javu saistvielas, silīcija organiskos savienojumus. Viņa talants izpaudies arī metālu aizsardzībā pret koroziju. Viņš ir termogrāfijas ieviesējs Latvijā. A.Vaivada, profesora Jūlija Eiduka skolnieka, praktiskā darbība saistījās ar Rīgas (1939-1944) un Brocēnu (1945-1946) cementa rūpnīcām, bet zinātniskā – ar Latvijas PSR ZA Ķīmijas, no 1965. gada Neorganiskās ķīmijas institūtu (1946-1977).
Anotācija angļu valodā Scientific activity of Alberts Vaivads the comprehensive engineer and chemist, the Latvian SSR State Prize laureate surrounded all the major silicate technology branches - ceramics, glass, vitreous materials, binders and silicon organic compounds. Development of the method for corrosion protection of materials was the good confirmation of his talent. He was an implementer of thermography method in Latvia. His practical work was connected with Riga (1939-1944) and Brocenu (1945-1946) cement factories, but scientific – with institutes of Chemistry (1946-1965) and Inorganic Chemistry (1965-1977) of the Latvian SSR Academy of Sciences. He is co-author and author of four monographs, 253 articles and 29 patents. Albert Vaivads has been an academic supervisor of seven candidate of science (PhD) thesis.
Atsauce Kukurs, O., Millers, T., Grosvalds, I. Inženieris ķīmiķis un zinātnieks Alberts Vaivads. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.19, 2012, 53.-60.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 13164