Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekle Marija Šimaņska

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekle Marija Šimaņska
Nosaukums angļu valodā Honorary Member of the Latvian Academy of Sciences Mary Shimanska
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Ilgvars Grosvalds
Ivans Griņevičs
Atslēgas vārdi MSimanska, LAS Institute of Agriculture, Institute of Organic Synthesis, organic catalisys
Anotācija M. Šimaņskas vārds ir ierakstīts Latvijas ķīmijas vēsturē. Viņa – viena no LZA Organiskās sintēzes ķīmijas organizētājām un veidotājām, bija institūta direktora vietniece zinātniskajā darbā un organiskās katalīzes pētījumu ieviesēja Latvijā. Farmācijai un poļu kopienai Latvijā viņa palika uzticīga visu mūžu. No 1978. līdz 1994. gadam M. Šimaņska bija Latvijas Farmaceitiskās biedrības priekšsēdētāja, viena no Latvijas Poļu savienības dibinātājām. Pēc Itas Kozakēvičas negaidītās nāves 1990. gadā, arī Latvijas Poļu savienības priekšsēdētāja.
Anotācija angļu valodā Remembering Latvian women scientists, we can not ignore a true patriot of Latvia and Poland Vladislavovna Mary Szymanski. Convicted during the German occupation of World War II, she experienced the horrors of the Stutthof death camp, managed to survive and achieve its objective - to obtain a higher pharmacological education. Maria Szymanski name inscribed in the history of Latvia's chemistry. It - one of the organizers and founders of the Institute of Organic Synthesis, Latvian Academy of Sciences. Was Deputy Director for Science and the founder of Organic Catalysis Research in Latvia. Throughout his life was devoted to pharmacology and the Polish community in Latvia. From 1978 to 1994 was chairman of the Mary Shimanska Latvian pharmaceutical company, one of the founding chairman and the Union of Poles in Latvia.
Atsauce Grosvalds, I., Griņevičs, I. Latvijas Zinātņu akadēmijas goda locekle Marija Šimaņska. Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.19, 2012, 61.-67.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 13165