Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: Ķīmijas mācību grāmatu komplekts Rīgas Politehniskā institūta Vispārīgās ķīmijas katedrā (1961-1991)

Publikācijas veids Publikācija RTU zinātniskajā žurnālā
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda Latviešu (lv)
Nosaukums oriģinālvalodā Ķīmijas mācību grāmatu komplekts Rīgas Politehniskā institūta Vispārīgās ķīmijas katedrā (1961-1991)
Nosaukums angļu valodā Set of Textbooks for Chemistry at the Department of General Chemistry of Riga Politechnical Institute (1961 -1991)
Pētniecības nozare 6. Humanitārās un mākslas zinātnes
Pētniecības apakšnozare 6.3. Filozofija, ētika un reliģija
Autori Vera Brunere
Aivars Blūms
Atslēgas vārdi publishing of textbooks for chemistry, Riga Polytechnical Institute, Department of General Chemistry
Anotācija 1958. gadā pēc Rīgas Politehniskā institūta atjaunošanas darbu sāka Vispārīgās ķīmijas katedra. Katedras vadītājs doc. J.Sauka sāka organizēt mācību līdzekļu veidošanu vispārīgās ķīmijas disciplīnai. Galvenais virziens bija mācību grāmatu veidošana. Doc. J.Sauka sāka ar Laboratorijas darbu aprakstiem, kurus izdeva RPI izdevniecībā. Pēc doc. Saukas darbu pie grāmatu izveidošanas pārņēma šī raksta autori un uzrakstīja mācību grāmatu komplektu: Ķīmija (divi izdevumi), Laboratorijas darbi ķīmijā un Ķīmijas uzdevumi. Šīs četras grāmatas ir ar Izglītības Ministrijas pielaidēm un izdotas „Zvaigznes” apgādā astoņdesmitos gados. Tas ir vienīgais pilnais grāmatu komplekts vienai disciplīnai latviešu valodā.
Anotācija angļu valodā In 1958 after the re-establishment of the Riga Polytechnical institute the Department of General chemistry was created. The head of the department docent J. Sauka started to organise the development of learning resources for the discipline of general chemistry. The main aim was the development of textbooks. J. Sauka started with descriptions of laboratory practical work which were published by the RPI publishing house. Later the development of books was passed on to the authors of this article. A set of textbooks was published: Chemistry (two editions), Chemistry laboratory works and Chemistry tasks. These four books were approved by the Ministry of Education and were published by the publishing house “Zvaigzne” during the 1980's. This is the only complete set of textbooks for a single discipline in Latvian.
Atsauce Brunere, V., Blūms, A. Ķīmijas mācību grāmatu komplekts Rīgas Politehniskā institūta Vispārīgās ķīmijas katedrā (1961-1991). Humanitārās un sociālās zinātnes. Nr.19, 2012, 81.-83.lpp. ISSN 1407-9291. e-ISSN 2255-8543.
Pilnais teksts Pilnais teksts
ID 13169