Integrated System Solution Development for Public Transport Sustainability
2012
Antons Patļins

Aizstāvēšana
20.06.2012. 16:00, RTU, EEF, Kronvalda iela 1 – 117.

Zinātniskais vadītājs
Nadežda Kuņicina

Recenzenti
Ivars Raņķis, Jurijs Merkurjevs, Jerzy Mikulski

Promocijas darba galvenais rezultāts ir trīs līmeņu sistēmas risinājuma un monitoringa rīka izstrādāšana, kas nodrošina sabiedriskā transporta sistēmas ilgtspējīgu attīstību. Tās tiek nodrošināts, formalizējot sabiedriskā transporta sistēmas ilgtspējīgas attīstības jēdzienu, līdz ar to, ar monitoringa rīka palīdzību ļaujot novērot visu sabiedriskā transporta ilgtspējīgās attīstības kritēriju līmeni. Izstrādātais datorizēts modelis sabiedriskā transporta sistēmas ilgtspējīgas attīstības monitoringam, ļauj novērot sistēmas stāvokli, atsevišķi redzot kritiskus kritērijus, kas apdraud sistēmas ilgtspējīgo attīstību, tādejādi ļaujot operatīvi reaģēt lai uzturētu sistēmu ilgtspējīgās attīstības stāvoklī. Savukārt, drošības līmeņa paaugstināšana tiek panāktā ar to, kā izmantojot video-kameras transporta līdzekļos, ka arī ārpus transporta līdzekļiem, ārkārtas gadījumos trauksmes signāli arī tiek sūtīti uz kopējo sistēmas monitoringa sistēmu, nodrošinot reakciju šo trauksmju cēloņu, ka arī seku novēršanai. Transporta līdzekļu kustības drošības paaugstināšanai tiek eksperimentāli izpētītas Lidar tehnoloģijas un eksperimentāli tika pārbaudīts un pieradīts, ka šo tehnoloģiju pielietošana ļauj izvairīties no avārijām, kas ir atkarīgas no „cilvēciskā faktora”, ārkārtas bremzēšanas nepieciešamības gadījumos, tādejādi arī paaugstinot sistēmas drošības līmeni.


Atslēgas vārdi
sustainable transport, monitoring, public transport, sustainability, safety

Patļins, Antons. Integrated System Solution Development for Public Transport Sustainability. Promocijas darbs. Rīga: [RTU], 2012. 173 lpp.

Publikācijas valoda
English (en)
RTU Zinātniskā bibliotēka.
E-pasts: uzzinas@rtu.lv; Tālr: +371 28399196