Zinātniskās darbības atbalsta sistēma
Latviešu English

Publikācija: The Synthesis

Publikācijas veids Zinātniskais raksts, kas indeksēts Web of science un/vai Scopus datu bāzē
Pamatdarbībai piesaistītais finansējums Nav zināms
Aizstāvēšana: ,
Publikācijas valoda English (en)
Nosaukums oriģinālvalodā The Synthesis, Characterization and Sintering of Nickel and Cobalt Ferrite Nanopowders
Pētniecības nozare 2. Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Pētniecības apakšnozare 2.5. Materiālzinātne
Autori Ilmārs Zālīte
Gundega Heidemane
Māris Kodols
Jānis Grabis
Mikhail Maiorov
Atslēgas vārdi NiFe2O4, CoFe2O4, nanoparticles, nanocomposites, properties
Anotācija The NiFe2O4 and CoFe2O4 ferrites were synthesized by two methods – chemical sol-gel self-combustion method and the high frequency plasma chemical synthesis and magnetic properties, crystallite size, specific surface area of synthesized products are characterized. Nanopowders synthesized in the high frequency plasma are with specific surface area in the range of (28 – 30) m2/g (the average particle size (38 – 40) nm, crystallite size ~40 nm). The ferrite nanopowders obtained by sol-gel self-combustion method have the specific surface area of (37 – 43) m2/g (average particle size (26 – 31) nm, crystallite size (10 – 20) nm). All synthesized nanopowders were sintered via pressure-less sintering method and magnetic properties of compacted materials were studied, as well.
DOI: 10.5755/j01.ms.18.1.1332
Atsauce Zālīte, I., Heidemane, G., Kodols, M., Grabis, J., Maiorov, M. The Synthesis, Characterization and Sintering of Nickel and Cobalt Ferrite Nanopowders. Materials Science = Medžiagotyra, 2012, Vol.18, No.1, 3.-7.lpp. ISSN 1332-4508. Pieejams: doi:10.5755/j01.ms.18.1.1332
Papildinformācija Citējamību skaits:
ID 13406